Vanuit een holistische visie met liefde en acceptatie voor jezelf

GezondheidWoorden kunnen je raken of verwijzen naar lagen voorbij de taal. Ze kunnen kennis en inzicht brengen.
Ik wil graag je gids zijn, om in Aanraking te komen met 'ruimer' gedachtegoed. Want er is zo veel meer, dat je kunt ontdekken.
En waar je naar kunt leven. Je hoeft de wereld niet zo achter te laten, als je hem hebt aangetroffen.
Elke bijdrage doet er toe, hoe klein ook.

Ziekte boezemt ons grote angst in. En deze angst wordt op veel manieren steeds gevoed.
Wat dacht u van alle reclames voor hoestdrankjes of tegen brandend maagzuur?
En sinds het jaar 2020 worden we er steeds weer aan herinnert, dat we Corona kunnen krijgen.

Nergens wordt ons vertrouwen gevoed in het Ene leven. Het leven, dat onze geboorte mogelijk maakte en 24/7 allerlei lichamelijke processen vlekkeloos laat verlopen. Het leven dat in staat is, om ons fysieke uiterlijk vorm te geven en in stand te houden.

Onze gezondheidszorg is van waarde en heeft een plek in onze maatschappij, anders zou het niet in deze vorm bestaan.
Maar zouden we niet beter af zijn, als we al vroeg in ons leven gericht zouden zijn op vertrouwen in het Leven?
Onze aandacht richten op harmonie, gezondheid, liefde en vreugde. 

 

 

Het inzicht van de vergankelijkheid van alle vormen herinnert je aan
de dimensie van het vormloze in jezelf, aan wat de dood te boven gaat.

Eeuwig leven.

 

Volgens mij heeft alles in onze wereld te maken met balans. Op dit moment leven we als
mensheid, grotendeels ons leven op het level van vorm en materie.
Willen we meer in harmonie 'leven' en evenwicht vinden, dan is er aandacht nodig voor het
vormloze en onzichtbare! Datgene wat mogelijkheid maakt, dat ons lichaam bestaat en functioneert.

Diagnoses en behandelingen kunnen veel verlichting brengen, zo zelfs dat we genezen lijken.
Ze kunnen zelfs levens redden.
Daarnaast kan de reguliere gezondheidszorg ingebed worden in de grotere reikwijdte van 'Zorg voor het Leven'.
Dit herstelt de balans en het verbindt lichaam, ziel en geest. De preventie die je zelf in huis hebt.
Een kans om veel chronisch lijden te verminderen of te voorkomen. Ook kan het gebruik van medicatie omlaag.
We zijn zelf aan zet! Een liefdevolle houding t.o.v. het Leven, dat je is gegeven. In plaats van je onverschillig te gedragen of zelfs als een soort slavendrijver.
Het begint bij onze conceptie en het is onderdeel van ons dagelijks bestaan. Zo creëer je een zorgzame geneeskunde en we zijn allemaal genezers.

Een pad van groei, leren, ontwikkelen, verbinden en betrokkenheid.

In mijn ogen maakt ieder individu in elk leven een ontwikkeling door, evenzo de mensheid. De Aarde en de
totale kosmos hebben hun eigen ontwikkeling. Al beleven we het niet op die manier of begrijpen we niet hoe het werkt, dat wil niet zeggen dat het dan niet plaatsvindt. Aanraking is een uitnodiging om je meer te verbinden met het vormloze Ene Leven dat je bent.

Onderstaande is een kleine selectie van ziektebeelden, waarmee mensen geconfronteerd worden.

 Rug- en nekklachten
 Hoofdpijn
 Depressie
 Diabetes
 Angst (stoornissen)
 Kanker
 Astma

Klachten veranderen soms al, omdat we onze houding naar ze veranderen. Ze zien als raadgevers in plaats van stoorzenders is een heel ander uitgangspunt. Een meer vriendelijke houding. Algemeen aanvaardde behandelingswijzen hoeven voor u niet de beste keuze te zijn. Raadpleeg uw innerlijke wijsheid (genezer) en niet alleen uw zorgverzekering of huisarts.
Mijn sessies bestaan uit aandacht in aanraking en woorden en ze laten zich moeiteloos combineren met andere behandelingen.
Waar ik meen, dat het raadzaam is om niet te masseren, zal ik dit zeker aangeven. Het kan zijn, dat ik u
adviseer om eerst te overleggen met andere disciplines.

 

De reis naar binnen - Het kind - Bewust ouderschap - Bewust worden - Gezondheid - Spiritualiteit - Chakra info